Fleet Solution

De verbinding en informatie-uitwisseling met schepen is voor reders en scheepseigenaren over het algemeen niet optimaal. Particuliere schippers zijn druk met hun eigen bedrijfsvoering en organisatie van het schip, tegelijkertijd hebben reders behoefte aan specifieke informatie over de schepen waarbij deze de verantwoordelijkheid heeft voor de kwaliteit richting haar opdrachtgever(s). Hierdoor verzwaart de administratieve last voor beide partijen. Suneti ontwikkelde voor de vereenvoudiging van de data-uitwisseling de Fleet Solution.

De Suneti Fleet Solution voorziet de scheepseigenaar en de reder van een overzicht van alle schepen, van de bemanning, de geïnstalleerde apparatuur en de status van het onderhoud. De particuliere- of time charter schipper geeft via het dashboard de reder of bevrachter toestemming bepaalde informatie te lezen of juist niet. Hierdoor ziet de fleet owner in één oogopslag wanneer het weer tijd is voor controles en wat de toestand is van de apparatuur. In combinatie met de Quality Solution en de Vessel Solution vereenvoudigt de Fleet Solution het contact met en onderhoud van uw vloot.

Suneti Fleet Solution

  • Eenvoudig overzicht van de hele vloot
  • Onderhoud efficiënter te plannen
  • Maken van apparatuur- en scheepstemplates
  • Verlicht de administratieve last
  • Dynamische data, niet statisch
  • Vergelijken van data mogelijk
  • Constante en real time uitwisseling van gegevens met minimale dataoverdracht
  • Beheer van onderdelen en reserveonderdelen

De Suneti Broker Solution is een alleszins betaalbare totaaloplossing voor een betere bedrijfsvoering. Neem contact met ons op voor meer informatie en een presentatie over wat de Suneti Broker Solution voor u kan verbeteren.

© Copyright 2022 Suneti Online Solutions