Onze visie

Suneti is een ICT-bedrijf, met grote kennis van en affiniteit met de binnenvaart. Wij vinden dat onze producten moeten bijdragen aan de versterking van de positie van de scheepvaart t.o.v. andere vormen van transport zoals spoor- en wegtransport.

Wij zijn van mening dat onze Solutions hieraan bijdragen doordat deze:

  • Zorgen voor een totaalintegratie van informatie
  • Overzicht bieden en het aantal administratieve handelingen terugbrengen
  • Fouten helpen voorkomen
  • De veiligheid op een hoger niveau brengen

Door regelgeving en kwaliteitseisen dijt de papierwinkel met administratieve last uit. Met de Solutions van Suneti laat de binnenvaart zien dat zij zelf prima in staat is om een optimale bedrijfsvoering te blijven realiseren en het hoge kwaliteitsniveau blijft behouden.

© Copyright 2022 Suneti Online Solutions