Totaaloplossing

Als reder, schipper of bevrachter krijgt u te maken met steeds meer regelgeving en administratieve taken. Alle schakels in de binnenvaart vragen om andere informatie en gebruiken daarvoor verschillende systemen en producten. Hoewel er verschillende losse modules bestaan voor de zeevaart, was er nog geen totaaloplossing voor de binnenvaart. Deze heeft Suneti nu voor u ontwikkeld.

Suneti ontwikkelde vier Solutions die alle data van de verschillende partijen samenvoegen. Voor en in samenspraak met reders, schippers en bevrachters is voor alle partijen een solution gerealiseerd die:

  • Uw administratieve last vermindert
  • Uw bedrijfsprocessen optimaliseert
  • Zoveel mogelijk duplicatie voorkomt

waardoor u sneller kunt handelen en over de juiste en benodigde informatie beschikt.

Cursussen en trainingen

Suneti biedt bij aanschaf van de Suneti Solutions trainingen aan. Uit ervaring blijkt dat de Solutions zo toegankelijk zijn en vanzelfsprekend werken dat dit meestal niet of minimaal nodig is.

© Copyright 2022 Suneti Online Solutions